Avgifter

Samfälligheten har en fastställd samfällighetsavgift som för 2023 ligger på 1 600 kr/mån. I avgiften ingår vatten, avlopp, tillgång till öppen fiber, sommarvatten, grönområden, skötsel av vägar, gatubelysning, strandområde, badbrygga, båtbrygga, strandhus med fullt utrustat kök, wc, dusch och bastu samt möjlighet till båtplats.

Mer information