Vatten

Dricksvatten

Vår dricksvattenleverantör är ”Bärmö vatten” och vattnet som inkommer vårt teknikhus är s.k. råvatten. På Bärmö finns 2-3 st. djupbrunnar som vattnet hämtas från. Här görs vattenprover med av kommunen fastställda intervaller och dess resultat går att utläsa på Bärmö vattens hemsida men också på vår egen hemsida.

I vårt teknikhus sitter tre pumpar, en avkalkningsanläggning och filter som vattnet passerar innan det når våra hushåll. Samfälligheten är numera livsmedelsleverantör till våra egna hushåll samt förskolan ”Granby förskola” som är del av samfälligheten.

Detta innebär att flera vattenprover per år måste genomföras i vår egen regi och redovisas till Sigtuna kommun. Det finns även här en plan att kommunen ska gå in och bli leverantör av dricksvattnet till vårt område.


Sommarvatten

Sedan några år tillbaka har vi en separat vattenpump som är nedsänkt intill båtbryggan. Sommarvattnet slås på i maj om vädret tillåter och stängs av i början på oktober. Det är upp till var och en att ombesörja så sin fastighet kopplas på sommarvattnet.

Mer information