Vägar & Skötsel

Samfälligheten har ett avtal med en lokal aktör som skottar och grusar våra vägar vintertid vid behov. På våren ser vi till att gruset sopas upp igen och forslas bort.

Samfälligheten äger och förvaltar vägarna inom vårt område och är ansvarig för att laga potthål i asfalten och tillhandahålla fungerande diken. I området gäller 20 km/h oavsett fordonstyp. I våra vändplaner, i korsningen Tömvägen/Grimvägen och vid transformatorstationen råder parkering förbjuden.

Mer information