Avlopp

Samfälligheten har ett eget avloppssystem inom området som via tre stycken avloppspumpar ansluter till ett reningsverk på annan fastighet där ytterligare ett antal fastigheter i området är anslutna till. Just nu pågår diskussioner att Sigtuna kommun kommer ta över driften av nämnda reningsverk.

Mer information