Välkommen till

Samfällighetsföreningen Granbystrand


När man förvärvar en fastighet som har andel i en gemensamhetsanläggning blir man obligatoriskt medlem i den samfällighetsförening som är bildad.

Genom att ni blivit ägare till er fastighet på Tömvägen/Grimvägen har ni samtidigt också blivit medlem i samfällighetsföreningen Granbystrand och delägare i föreningens gemensamhetsanläggningar.


Varje fastighet äger en del av dessa gemensamhetsanläggningar och har också ett ansvar för dessa genom att avlägga avgifter för kostnader för drift och underhåll. Vi har ett gemensamt intresse av att skapa en trivsam och trygg boendemiljö i området och av att våra gemensamhetsanläggningar förvaltas på bästa sätt. För detta behövs vissa regler och riktlinjer som medlemmar solidariskt ställer upp på och följer.


För att ni ska veta vad som gäller i vår samfällighet, läs denna information och håll er uppdaterad genom att läsa protokoll och annan information som kommer att delas ut i er brevlåda. Information finns även på föreningens hemsida. Hör gärna av er till styrelsen om ni har frågor och synpunkter.


Vi tror och hoppas att ni kommer att trivas i området och med era nya grannar!

Vad är en samfällighetsförening?


I en samfällighet finns mer än bara enskilda fastigheter. Det finns även gemensam egendom s.k. gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning kan t.ex. bestå av vägar, parkeringsplatser, garage, soprum, lekplatser och VA-anläggningar. De gemensamma tillgångarna i området förvaltas av en samfällighetsförening. Föreningens verksamhetsområde är fastställt i ett anläggningsbeslut och regleras av föreningens stadgar. Stadgarna ska vara upprättade enligt lagen om förvaltning av samfälligheter [Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter].

Vår förenings anläggningsbeslut och stadgar finns på föreningens hemsida.

Samfällighetsföreningen

Granbystrand


Området uppfördes år 2000. Området består av 48 enskilda fastigheter. Samfällighetsföreningen Granbystrand registrerades hos Lantmäteriet i juni 2019. Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning för vilken den bildats.


I föreningens gemensamhetsanläggning ingår:

Vägar, vägbelysning, parkering, diken, grönområden, fiberkabel, teknikhus med vattenpumpar och avkalkningsanläggning, avloppspumpar och avloppsledningar, vattenledningar,
bad- och båtbrygga, strandpromenad, strand, strandhus med kök, wc, dusch samt bastu, båtuppställningsplats och möjlighet till båtplats i föreningens båtklubb.