Båtklubben

I området har det bildats en separat båtklubb som har egna stadgar, regler och styrelse. Utsedda hamnkaptener sköter och förvaltar båtbrygga med dess tillbehör, tilldelning båtplats och eventuellt kösystem m.m. Avgiften är 500 kr/år och inträdesavgift på 10 000 kr f.n. Endast medlemmar i samfälligheten kan ansöka om båtplats och vi har i nuläget möjlighet till över 30 båtplatser. Alla medlemmar i båtklubben ses en gång på våren och en gång på hösten för att lägga i respektive ta upp y-bommarna.

Mer information